Demarketing döneminin zamanı

Yayınlandı: 08.09.21Pazarlama

Pazarlama kavramı yüzyıllardır var olmuştur ve endüstriler genelinde işletmelerin büyümesini sağlamada etkili olmuştur. Bununla birlikte, daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir geleceğe doğru ilerlerken, pazarlamanın kaldırılmasına yönelik artan bir ihtiyaç var. Pazarlamadan arındırma, aşırı tüketim, israf veya sürdürülemez davranışları ele almak için bir ürün veya hizmete olan talebi azaltma eylemidir. Bu yazıda, neden yeniden pazarlama çağının geldiğini ve bunun işletmelere ve bir bütün olarak topluma nasıl fayda sağlayabileceğini tartışacağız.

Demarketing İhtiyacı

Dünya, iklim değişikliği, kirlilik ve kaynakların tükenmesi gibi önemli çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar kısmen aşırı tüketim, israf ve sürdürülemez davranışlardan kaynaklanmaktadır. İşletmeler uzun vadede sürdürülebilir olmayan ürün ve hizmetleri sürekli olarak tanıtıp pazarlayarak bu davranışın arkasındaki itici güç olmuştur. Sürdürülemez ürün ve hizmetlere olan talebi azaltmayı amaçlayan yeniden pazarlamanın devreye girdiği yer burasıdır.

Demarketing'in Faydaları

Çevresel Zorlukların Ele Alınması

Pazarlamadan arındırma, aşırı tüketimi ve israfı azaltarak çevresel sorunların ele alınmasına yardımcı olabilir. İşletmeler, sürdürülemez ürün ve hizmetlere olan talebi azaltarak daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilir.

İş İtibarını Artırmak

Demarketing, bir işletmenin sürdürülebilirliği ve çevreyi önemsediğini göstererek itibarını artırabilir. Müşteriler giderek çevreye duyarlı hale geliyor ve değerleriyle uyumlu işletmeleri destekleme olasılıkları daha yüksek.

Maliyet Tasarrufu

Pazarlamadan arındırma, sürdürülemez ürün ve hizmetlerin üretimini ve pazarlamasını azaltarak işletmeler için maliyet tasarrufu sağlayabilir. Bu, israfın azalmasına yol açabilir ve kaynakların verimli kullanılması, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Teşvik Edici Yenilik

Demarketing, işletmeleri sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik ederek yeniliği teşvik edebilir. Bu, yeni iş fırsatlarına ve artan rekabet gücüne yol açabilir.

Demarketing Nasıl Uygulanır?

Mesajı İlet

İşletmelerin, pazarlamadan arındırma mesajını müşterilerine etkili bir şekilde iletmesi gerekir. Bu, pazarlama kampanyaları, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Sürdürülebilir Alternatifler Sunun

İşletmelerin müşterilerine sürdürülebilir alternatifler sunması gerekiyor. Bu, yeni sürdürülebilir ürünler veya hizmetler geliştirmeyi veya mevcut ürün veya hizmetlerin sürdürülebilirliğini teşvik etmek için pazarlama mesajını değiştirmeyi içerebilir.

Başkalarıyla Ortak Olun

İşletmeler, yeniden pazarlamayı teşvik etmek için diğer kuruluşlarla veya devlet kurumlarıyla ortaklık kurabilir. Bu, pazarlama kampanyalarında işbirliği yapmayı, sürdürülebilir davranışı teşvik etmeyi ve yeni sürdürülebilir ürün veya hizmetler geliştirmeyi içerebilir.

Sonuç olarak, önemli çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğumuz için pazarlamadan arındırma kavramı günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanıyor. Pazarlamadan arındırma, çevresel zorlukları ele alarak, iş itibarını artırarak, maliyet tasarrufu sağlayarak ve yeniliği teşvik ederek işletmelere fayda sağlayabilir. İşletmeler, mesajı ileterek, sürdürülebilir alternatifler sunarak ve başkalarıyla ortaklık kurarak pazarlamayı kaldırabilir. İşletmeler, yeniden pazarlamayı teşvik ederek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken bir yandan da kendilerine ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayabilir.

Author Avatar Damian Janicki

Müşteri Başarısı Yöneticisi. Müşteri hizmetlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir uzman. Firmao'nun ondan hiçbir sırrı yoktur. Müşterilerle sürekli çalışması sayesinde şirketlerin doğru yazılım olmadan ne gibi sorunlarla karşılaşacağını çok iyi biliyor.

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

İlgili Makaleler

Firmao ile işinizi başarıyla yürütün