Kar ve zarar tablosu ne için?

Yayınlandı: 12.05.22Satış
What is the profit and loss statement for

Gelir tablosu olarak da bilinen kâr ve zarar (P&L) tablosu, bir şirketin gelirlerini, giderlerini ve belirli bir süre boyunca, genellikle üç aylık veya bir yıllık kar veya zararlarını gösteren bir mali tablodur. Kâr ve zarar beyanı, bir şirketin mali performansına ilişkin değerli bilgiler sağladığı için işletme sahipleri, yöneticiler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için önemli bir araçtır.

P&L beyanının birincil amacı, bir şirketin karlılığını ölçmektir. Bir şirketin ne kadar gelir elde ettiğini ve maaşlar, kira, kamu hizmetleri ve işi yürütmekle ilgili diğer maliyetler gibi harcamalara ne kadar harcadığını gösterir. Gelir ve giderler arasındaki fark, şirketin P&L tablosunda rapor edilen net geliri veya net zararıdır.

P&L bildirimi, gelir eğilimleri, giderleri ve kârlılığı da dahil olmak üzere bir şirketin finansal sağlığının bir anlık görüntüsünü sağlar. Bir şirketin finansal performansını zaman içinde analiz etmek, performansını endüstri ölçütleriyle karşılaştırmak ve şirketin karlılığını artırabileceği alanları belirlemek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, kar ve zarar tablosu, bir şirketin geliri, gideri ve karlılığı hakkında önemli bilgiler sağlayan kritik bir finansal tablodur. Bir şirketin finansal sağlığını değerlendirmek ve bilinçli iş kararları vermek için gerekli bir araçtır. İşletme sahipleri, yöneticiler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, bir şirketin finansal performansı hakkında bilgi sahibi olmak için P&L beyanını düzenli olarak gözden geçirmelidir.

göz atın CRM Satışlarınızı artırmanıza yardımcı olacak bir sistem.
takip edin Facebook daha fazla bilgi için.

Author Avatar Lukasz Magierowicz

Anahtar Hesap Yöneticisi. Firmao sisteminin uygulama ve konfigürasyon sürecinde müşterilere destek verir. CRM sistemleri konusunda geniş bilgiye sahiptir. İhtiyaçlarını anlamak ve sistemi onların özel gereksinimlerine göre özelleştirmeye yardımcı olmak için müşterilerle işbirliği yapıyor.

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

İlgili Makaleler

Firmao ile işinizi başarıyla yürütün