KOBİ'leri Güçlendirme: ERP Yatırım Getirinizi Hesaplamak İçin Çevrimiçi Kılavuz

Yayınlanma: 06.03.24WMS

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, çeşitli organizasyon departmanları genelinde iş süreçlerini kolaylaştıran ve entegre eden kapsamlı yazılım çözümleridir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için ERP sistemleri, gelişmiş operasyonel verimlilik, gelişmiş veri doğruluğu, kolaylaştırılmış iletişim ve daha iyi karar verme yetenekleri gibi dönüştürücü faydalar sunar.

ERP sistemlerinin KOBİ'lere sağladığı faydalar önemli olmakla birlikte, işletmelerin önemli bir mali taahhütte bulunmadan önce potansiyel yatırım getirisini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi gerekir. ERP yatırım getirisinin hesaplanması, KOBİ'lerin bu tür sistemleri uygulamanın fizibilitesini ve karlılığını değerlendirmesine yardımcı olarak bilinçli karar almayı mümkün kılar ve yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarır.

KOBİ'ler için ERP Yatırım Getirisini Anlamak

Yatırım getirisi (ROI) Bir yatırımın karlılığını maliyetine göre değerlendirmek için kullanılan finansal bir ölçümdür. Sınırlı kaynaklarla faaliyet gösteren KOBİ'ler için ROI, yatırımlarının verimliliği ve etkinliği açısından kritik bir göstergedir. A 2023 Panorama Danışmanlık çalışması yatırım getirilerini (ROI) analiz eden beş kuruluştan dördünün (83%) sonuçlarından memnun olduğunu buldu ERP sistemi uygulama. 

ERP yatırım getirisinin hesaplanması, KOBİ'lerin bir ERP sisteminin uygulanmasının mali etkisini değerlendirmesine ve bunun kendi stratejik hedefleriyle uyumlu olup olmadığını belirlemesine olanak tanır. ERP yatırım getirisini hesaplamak için önemli noktalar şunlardır:

1. Maliyet faktörleri

 • İlk yazılım ve uygulama maliyetleri ERP yazılım lisanslarının satın alınması ve sistemin kuruluş içinde uygulanmasıyla ilgili ön harcamaları içerir.
 • Devam eden bakım ve destek maliyetleri: KOBİ'ler, ERP satıcısının sağladığı yazılım güncellemeleri, bakım ve teknik destek hizmetlerine ilişkin yinelenen maliyetleri hesaba katmalıdır.
 • Çalışanlar için eğitim maliyetleri: Uygun eğitim şarttır Başarılı ERP uygulaması. KOBİ'ler, ERP sistemini etkin bir şekilde kullanmak için çalışanların eğitiminin maliyetini göz önünde bulundurmalıdır.

2. Fayda faktörleri

 • Artan verimlilik ve üretkenlik: ERP sistemleri iş süreçlerini kolaylaştırır, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak operasyonel verimliliği ve üretkenlik kazanımlarını artırır.
 • Geliştirilmiş veri doğruluğu ve görünürlüğü: ERP sistemlerinin merkezi veri yönetimi ve raporlama yetenekleri, kuruluş genelinde veri doğruluğunu, bütünlüğünü ve görünürlüğünü artırır.
 • Gelişmiş işbirliği ve iletişim: ERP sistemleri, farklı departmanlar arasında kesintisiz iletişim ve işbirliğini kolaylaştırarak daha hızlı karar almayı ve daha sorunsuz iş akışı süreçlerini mümkün kılar.
 • Belirli alanlarda maliyetlerin azaltılması: Envanter düzeylerini optimize ederek, fazla stok taşıma maliyetlerini azaltarak ve İK süreçlerini düzene sokarak, ERP sistemleri KOBİ'lerin çeşitli alanlarda maliyet tasarrufu sağlamasına yardımcı olabilir. iş fonksiyonları ve operasyonel alanlar.
 • Artan müşteri memnuniyeti ve sadakati: ERP sistemleri, ürün ve hizmetleri daha verimli bir şekilde sunarak, müşteri ihtiyaçlarını anında karşılayarak ve genel hizmet kalitesini iyileştirerek, daha yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakatine katkıda bulunur ve sonuçta gelir artışını sağlar.

ERP Yatırım Getirinizi Hesaplamak İçin Adım Adım Kılavuz

Yakın tarihli bir habere göre Distribütörler ve üreticilere yönelik Parker Girişimi anketi, şirketler genellikle 2,5 yıl içinde bir ERP sisteminden yaptıkları yatırımın geri dönüşünü (ROI) görmeyi bekleyebilirler. ERP ROI'nin karmaşıklıklarını yönetmek, yapılandırılmış bir yaklaşımla başlar. KOBİ'lere süreç boyunca rehberlik edecek sistematik bir dökümü burada bulabilirsiniz:

1. Belirli amaç ve hedefleri tanımlayın

KOBİ'lerin yatırım getirisi hesaplama sürecine başlamadan önce, bir ERP sistemini uygulamaya yönelik amaçlarını ve hedeflerini açıkça tanımlamaları gerekir. Operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak veya müşteri memnuniyetini artırmak olsun, net hedeflere sahip olmak yatırım getirisi analizine rehberlik edecek ve temel ölçümlerin önceliklendirilmesine yardımcı olacaktır.

2. İlgili maliyetleri belirleyin ve ölçün

KOBİ'ler, başlangıç yazılım ve uygulama maliyetleri, devam eden bakım ve destek maliyetleri, donanım ve altyapı yükseltmeleri ve çalışanların eğitim giderleri de dahil olmak üzere, ERP sisteminin uygulanması ve kullanılmasıyla ilgili tüm maliyetleri titizlikle belirlemeli ve ölçmelidir.

3. Potansiyel faydaları belirleyin ve belirtin

Maliyetler belirlendikten sonra KOBİ'ler, ERP sisteminden bekledikleri potansiyel faydaları tanımlamalı ve ölçmelidir. Bu faydalar arasında artan verimlilik, gelişmiş veri doğruluğu, gelişmiş işbirliği, azalan maliyetler ve artan müşteri memnuniyeti yer alıyor. Aşağıdaki gibi metrikleri kullanın:

 • Kazanılan zaman: ERP sistemiyle manuel süreçlerin otomatikleştirilmesi ve iş akışı görevlerinin kolaylaştırılmasıyla tasarruf edilen süreyi tahmin edin.
 • Maliyet azaltma: İyileştirilmiş operasyonel verimlilik, optimize edilmiş envanter yönetimi ve azaltılmış genel giderler sayesinde elde edilen tasarrufları ölçün.
 • Gelir artışı: İyileştirilmiş satış süreçleri, gelişmiş müşteri hizmetleri ve genişletilmiş pazar erişimi gibi ERP sisteminin kolaylaştırdığı potansiyel gelir artışı fırsatlarını değerlendirin.

4. Yatırım getirinizi hesaplayın

Maliyetler ve faydalar belirlenip ölçüldükten sonra KOBİ'ler aşağıdaki formülü kullanarak ERP ROI'lerini hesaplayabilir:

burada: Net Fayda = Toplam Faydalar – Toplam Maliyetler

 • Net Fayda ERP yatırımından elde edilen genel mali kazancı veya zararı temsil eder.
 • Toplam tutar ERP sisteminin edinilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili tüm masrafları kapsar.
 • yatırım getirisi ilk maliyet harcamasına göre yatırım getirisini gösteren bir yüzdedir.

5. Örnek ERP Yatırım Getirisi Hesaplamaları

ROI'yi hesaplamak soyut görünebilir, bu yüzden iki basitleştirilmiş örnekle bunu uygulamalı olarak görelim:

Örnek 1: İmalat Şirketi

 • Toplam tutar: $50,000 (yazılım, uygulama, eğitim)
 • Yıllık Avantajlar:
  • Azalan stok tutma maliyetleri: $15.000
  • Artan üretim verimliliği (işgücü maliyetlerinden tasarruf): $20.000
  • Zamanında teslimatlarda iyileşme (müşteri cezalarında azalma): $5.000
 • Yıllık Net Fayda: $15,000 + $20,000 + $5,000 – $0 (ek bakım maliyeti olmadığı varsayılarak) = $40,000

Yatırım Getirisi Hesaplaması:

ROI = (Net Fayda / Toplam Maliyetler) * 100

ROI = ($40.000 / $50.000) * 100

Yatırım getirisi = 80%

Tercüme: Bu basitleştirilmiş senaryoda, imalat şirketi ERP sistemini uygulamaya koymasının ilk yılında 80% yatırım getirisi elde ediyor. Bu, sistemin başlangıç maliyetiyle karşılaştırıldığında önemli bir değer ürettiğini göstermektedir.

Örnek 2: Perakende Mağazası

 • Toplam tutar: $30,000 (yazılım, uygulama, eğitim)
 • Yıllık Avantajlar:
  • İyileştirilmiş envanter yönetimi (azalan küçülme): $10.000
  • Gelişmiş müşteri hizmetleri (daha hızlı ödeme süreleri): $5.000
  • Geliştirilmiş ürün önerileri sayesinde artan satışlar: $8.000
 • Yıllık Net Fayda: $10,000 + $5,000 + $8,000 – $2,000 (yıllık bakım maliyeti varsayılarak) = $21,000

Yatırım Getirisi Hesaplaması:

ROI = ($21.000 / $30.000) * 100

Yatırım getirisi = 70%

Tercüme: Perakende mağazası ilk yılda 70% yatırım getirisi elde etti. Önceki örnekten daha düşük olsa da yine de olumlu bir getiriye işaret ediyor ve ERP sisteminin devam eden bakım maliyetine rağmen değer ürettiğini gösteriyor.

Bunlar basitleştirilmiş örneklerdir ve gerçek ROI hesaplamaları daha karmaşık faktörleri ve daha uzun bir zaman dilimini içerecektir. Ancak KOBİ'niz için ERP uygulamasının potansiyel mali faydalarını nasıl değerlendireceğinize dair temel bir anlayış sağlarlar.

6. Sonuçları yorumlayın ve bilinçli kararlar verin

KOBİ'ler, ERP yatırım getirisini hesapladıktan sonra, ERP'yi uygulamanın uygulanabilirliğini ve istenirliğini belirlemek için sonuçları dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. 

Pozitif bir yatırım getirisi, finansal faydaların maliyetlerden daha ağır bastığını gösterir ve yatırım kararını doğrular. Tersine, negatif bir yatırım getirisi, yatırımın mali açıdan haklı olmayabileceğini ve yeniden değerlendirme veya yeniden değerlendirme gerektirebileceğini gösterir.

(Kaynak)

KOBİ'ler için Ek İpuçları ve Hususlar

Maddi olmayan faydaları göz önünde bulundurun

KOBİ'ler, ERP yatırım getirisini değerlendirirken, maddi mali faydaların yanı sıra çalışanların moralinin artması, daha iyi karar alma ve artan çeviklik gibi soyut faydaları da dikkate almalıdır. Bu faydaların ölçülmesi zor olsa da, ERP uygulamasının genel başarısını ve etkinliğini önemli ölçüde etkileyebilirler.

Nicel ve nitel verileri birleştirin

ERP yatırım getirisini hesaplamak için niceliksel ölçümler gerekli olsa da, KOBİ'lerin sistemin etkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için niteliksel verileri ve çalışanlardan, müşterilerden ve paydaşlardan gelen geri bildirimleri içermesi gerekir. Niteliksel içgörüler kullanıcı memnuniyeti, süreç iyileştirmeleri ve organizasyonel kültür değişiklikleri konusunda değerli bakış açıları sunabilir.

Gerçekçi beklentiler belirleyin

Beğenmek iyi para kazandıran kısa diplomalarERP ile güçlü bir yatırım getirisi (ROI) elde etmek sabır gerektirebilir. ERP uygulamalarının ölçülebilir sonuçları tam olarak entegre etmek ve sunmak için zamana ihtiyacı vardır. KOBİ'ler ulaşılabilir hedefler ve kilometre taşları belirleyerek bu süreçte ilerlerken ivme ve güveni koruyabilirler. Bu, ERP yatırımlarının uzun vadeli avantajlarından yararlanmak için iyi bir konumda olmalarını sağlar.

Profesyonel rehberlik isteyin

Uzmanlığı veya kaynakları sınırlı olan KOBİ'ler için, ERP danışmanlarından veya danışmanlarından rehberlik almak, yatırım getirisi hesaplama ve uygulama aşamaları boyunca değerli bilgiler ve destek sağlayabilir. Deneyimli danışmanlar sektöre özel bilgiler, en iyi uygulamalar, Dahil edilecek ERP modüllerive ERP yatırımlarını optimize etmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için özel öneriler.

Çözüm

Sonuç olarak, ERP yatırım getirisinin hesaplanması, iş büyümesini ve rekabet gücünü artırmak için teknolojiden yararlanmak isteyen KOBİ'ler için kritik öneme sahiptir. KOBİ'ler, ERP yatırımlarının finansal sonuçlarını ve potansiyel getirilerini değerlendirerek, stratejik hedefleriyle uyumlu bilinçli kararlar alabilir ve kaynaklarının değerini en üst düzeye çıkarabilir.

KOBİ'lerin bu kapsamlı kılavuzu, kuruluşlarındaki ERP sistemlerinin yatırım getirisini değerlendirmek için bir başlangıç noktası olarak kullanmalarını teşvik ediyoruz. KOBİ'ler, bu kılavuzda özetlenen süreci adım adım izleyerek ve ek ipuçlarını ve hususları dikkate alarak, ERP yatırımlarının karmaşıklıklarını güvenle ve net bir şekilde yönetebilirler.

ERP çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya yatırım getirisi analizi konusunda daha fazla rehberlik almak isteyen KOBİ'ler için, ek kaynakları keşfetmenizi, sektör etkinliklerine katılmanızı ve kendi benzersiz ihtiyaçlarına ve koşullarına göre uyarlanmış içgörüler ve perspektifler elde etmek için ERP satıcıları ve danışmanlarıyla bağlantı kurmanızı öneririz. Bilgiye dayalı karar vermenin, ERP yatırımlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarmanın ve sürdürülebilir iş başarısını artırmanın anahtarı olduğunu unutmayın.

KOBİ'leri ERP yatırım getirisini etkili bir şekilde değerlendirebilecekleri bilgi ve araçlarla güçlendirerek, rekabetin giderek arttığı iş ortamında büyümelerini, dayanıklılıklarını ve refahlarını desteklemeyi hedefliyoruz.

(Ana grafiğin kaynağı)

Bu makaleyi paylaşmayı unutmayın!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

İlgili Makaleler

Firmao ile işinizi başarıyla yürütün